SCROLL DOWN

HOPE-obligationen

happy-family-1-1403734För att underlätta för etiska investerare som har visat intresse att engagera sig i humanitära insatser, harFLEKSIHUS utformat en “HOPE” (Helping Organise Protection for Evacuees) obligation.

HOPE” obligationen möjliggör för de som vill kanalisera sina investeringar till ett initiativ som inbegriper verkliga handlingar till stöd för regeringars arbete att handskas med flyktingkrisen. Varje nyckelfärdig, fullt möblerad bostadsmodul kostar 35 000 USD och står helt klar för en familj på 4 att flytta in i. Modulen har fullt utrustat kök, badrum, varmvattenberedare med anslutning för avloppsvatten, vatten och elektricitet. Modulerna är helt förenliga med nordeuropeiska byggnadsföreskrifter och -regler, inklusive CE-standarder.

HUR DET FUNGERAR:

  • FLEKSIHUS • FLEKSIHUS kommer att hyra ut enheterna till europeiska regeringar som stödjer integrationen av flyktingar samt till privata CSR-sponsor- eller -biståndsprojekt, för deras humanitära insatser över hela Europa.
  • • Minimiinvesteringen är 35 000 USD – denna motsvarar en enskild investeringsandel
  • • Minimiinvesteringen är 35 000 USD – denna motsvarar en enskild investeringsandel FLEKSIHUSbostadsenhet, genom att investeraren gör sin investering tillgänglig som ett kreditutnyttjande mot ett specialavtal för enheter.
  • • 100 % av de investerade medlen kommer att gå till tillverkning, drift och förvaltning av FLEKSIHUS enheterna.
  • • Räntan på investeringsmedlen börjar räknas vid tiden för kreditutnyttjandet.
  • • Investeringsmedlen kommer att deponeras senast 15 arbetsdagar efter begäran om kreditutnyttjande.
  • • Minimiperioden för investeringar är 3 år, med en garanterad årlig avkastning på 8 % av investeringsvärdet.
  • • Ursprungligt investeringsvärde återbetalas helt i slutet av 3-årsperioden.
  • • Investerare kan omvandla kontantinvesteringar till andelar vid en framtida börsintroduktion (IPO). De tilldelade aktierna utgör då värdet av nyinvesteringen minus 15 % baserat på det ursprungliga IPO-värdet.