SCROLL DOWN

Investeringar

För att underlätta för etiska investerare som har visat intresse att engagera sig i humanitära insatser, har FLEKSIHUS utformat en ”HOPE”-obligation.

 

”HOPE”-obligationen möjliggör för de som vill kanalisera sina investeringar till ett initiativ som inbegriper verkliga handlingar till stöd för regeringars arbete att handskas med flyktingkrisen. Varje nyckelfärdig, fullt möblerad bostadsmodul kostar 35 000 USD och står helt klar för en familj på 4 att flytta in i. Modulen har fullt utrustat kök, badrum, varmvattenberedare med anslutning för avloppsvatten, vatten och elektricitet. Modulerna är helt förenliga med nordeuropeiska byggnadsföreskrifter och -regler, inklusive CE-standarder.

FLEKSIHUS kommer att hyra ut enheterna till europeiska regeringar som stödjer integrationen av flyktingar samt till privata CSR-sponsor- eller -biståndsprojekt, för deras humanitära insatser över hela Europa.