SCROLL DOWN

Flyktingkris

Header Image 10 Refugees i-StockTill följd av de senaste årens globala händelser – framför allt i Mellanöstern med framväxten av militanta islamistiska extremistgrupper och social oro – har antalet flyktingar och asylsökande ökat dramatiskt. Sedan början av 2010, har det skett en stadig och betydande ökning av det totala antalet asylsökande i alla världens länder, vilket har tärt på den befintliga bostadskapaciteten och fått många länder att omvärdera sin politik för gränskontroll.
Syrian refugees in Atmeh, Syria2015 skedde dock en ökning utan tidigare motstycke av antalet asylsökande. Bara inom Europeiska unionen steg antalet asylsökande 2015 med 131 %, till över 1,25 miljoner. Av dessa, härstammade nästan en tredjedel från Syrien. Länder som Sverige och Tyskland har gjort enorma ansträngningar för att tillhanda bostäder åt så många asylsökande som möjligt, men på grund av det stora antalet flyktingar samt bristen på tillfälliga boenden i dessa länder har situationen blivit otroligt svår och uppgiften att ge ett effektivt stöd åt dessa grupper extremt utmanande.
refugees leaving HungaryFör att komma till rätta med denna situation i Sverige, antog regeringen en lag som tvingar alla kommuner att ta emot flyktingar i förhållande till sitt invånarantal. Samtliga av landets 270 kommuner tillhandahölls finansiering för att upprätta en 3-, 5- och 10-årig plan för hur de skulle tillgodose behovet av modulära, halvpermanenta bostäder åt ett allt växande antal asylsökande. Visionen är att migranterna ska bo under värdiga förhållanden med alla nödvändiga funktioner och nyttigheter för en god levnadsstandard. De som beviljas ställning som varaktigt bosatta kommer senare att erhålla permanenta bostäder.

 

ATT LINDRA DE EXTREMT SVÅRA FÖRHÅLLANDENA OCH MINSKA LIDANDET FÖR FLYKTINGKRISENS OFFER –VÅRA OSKYLDIGA MEDMÄNNISKOR –ÄR HUVUDPRINCIPEN BAKOM FLEKSIHUS.